De route !?

De route ..... een gids ..., we zullen wel zien ! De in (licht) groen aangegeven plaatsen hebben we al aangedaan.